پنجشنبه، ۱۳ سلواغه ۱۴۰۱

کتابتون

د اندیشه بنسټ مسئولان هڅه کوي څو دغه کتابتون په لسګونه زره آثارو لکه کتاب، پای‌لیکونو، مقالو، تاریخي اسنادو او داسې نورو اسنادو سره د افغانستان پيژندنې په رویکرد او تاریخي، سیاسي، فقهي‌ـحقوقي، قرآن او حدیث او داسې نورو موضوعاتو سره د علم د تولید او پراختیا او د انساني فرهنګ او معنویت د پراختیا په هدف د لومړي لاس په معتبره سرچینه بدله کړي او ځانګړي ځای ومومي. په همدې خاطر له تاسو ښاغلیو پوهانو او د فکر خاوندانو له حضور او له علمي آثارو هرکلی کوو.

کتابتون وپلټئ:

نشریات افغانستان

په دې برخه کې د افغانستان اړوند سلګونه سرلیکونه خپاره شوي دي. د دې خپرونو ډیری د ځینې ټولنیزو او کلتوري ادارو ، ګوندونو او سازمانونو لخوا خپاره شوي. هڅې روانې دي چې د افغانستان درې میاشتنۍ ، میاشتنۍ ، اونۍ او نورې خپرونې په مختلفو موضوعاتو خلکو ته په ځانګړي توګه درناوی څیړونکي په مناسب کټګوریو کې چمتو کړي. دا کارونه کولی شي تاسو ته د لنډمهاله ، موضوعي او تمایل چلند له مخې د افغاني مطالعاتو مهمې سرچینې څخه درته لاړشي.