چهارشنبه، ۱۳ اسد ۱۴۰۰

جستارها

تاریخ چهارشنبه، ۲۰ حوت ۱۳۹۹
نویسنده حسین نایل
ناشر بنیاد اندیشه
دسته بندی انتشارات تازه‌های نشر
امتیاز دهی
امتیاز 5از 5 - 1 رای
بازدید 260

معرفی کتاب

جستارها مجموعه مقالات حسین نایل، پژوهشگر فقید کشور است که نسبت به مسائل مختلف فرهنگ و رجال هزاره و هزارستان نوشته است. این کتاب از سه بخش تشکیل شده است که عبارتند از بررسی زندگی رجال هزارهجات و نقش آنها در تأثیرگذاری تحولات تاریخی افغانستان، مباحث تاریخی پیشینۀ هزارهها و کتابها، فرهنگ و ادبیات این مرزوبوم. شخصیتهای تأثیرگذاری که سالها تلاش کردند و دست‌آخر جانشان را برای این خاک به ودیعه نهادهاند؛ ولی امروز یادشان به خاموشی گراییده است. بررسی زندگی، نقش این بزرگمردان و خوانش پیرامون آنها فروغی است در تاریکی و ظلمت و آیینۀ تمام‌نمایی است از گذشته که در آن رخ آینده را می‌توان نگریست و جستجو کرد. بررسی کارنامه و زندگی شخصیتهای چون درویشعلیخان هزاره، فیض‌محمد کاتب هزاره، بیگم آمازون، محمداسماعیل مبلغ، نویسنده و فیلسوف عصر خود، فتح‌محمد فرقه‌مشر مبارزی که بیست‌وپنج سال از بهترین سالهای عمرش را برای آزادیخواهی در زندان سپری کرد، سید اسماعیل بلخی کسی که منبر را سنگر ساخت و از حقوق مردم دفاع کرد و... دهها چهرۀ سیاسی و علمی تأثیرگذار دیگر که نقش اساسی در بیداری، آزادیخواهی و عدالتطلبی این مردم داشتند؛ ولی خواسته یا نخواسته در گفتمان‌های امروز مطرح نشدند و یادی از آنها نیست و این کتاب تلنگر و یادآوری خوبی است برای شناخت آنها. معرفی و بررسی آثار نویسندگان و فرهنگیانی که به حافظۀ تاریخ سپرده شدهاند، بخش دیگر این کتاب را شامل میشود. نویسندههایی که آثارشان مستور ماندهاند و در اینجا بهصورت مفصل به آنها پرداخته شده که میتوان از ناطق نیلی، ناصر نصیب، ابوالفرج رونی، خالمحمد خسته، عطار نیشابوری، ادیب پیشاوری و... یاد کرد. بخش آخر این کتاب، به حوزههای ادبی و جریانهای فرهنگی می‌پردازد که تا هنوز کمتر بدان توجه و پرداخت شده است که می‌توان از حوزۀ ادبی دکن و پیوستگی‌های آن تا پیروی در شعر و چگونگی شعر یاد کرد.

مرحوم استاد حسین نایل، از نسل قلم به دستان و تحصیل کردۀ بعد از فاجعه و نسل‌کشی ارزگان و هزاره‌جات است. وی برخاسته از جامعه‌ای که در برهه‌ای از زمان به دست تعصب ویرانگر تاریخی به یکباره شاکله و ساختار اجتماعی و خانوادگی خودش را از کف داد؛ از کشته‌ها پشته‌ها شدند و کله‌منارها از خاک سر برکشیدند و زندگان آواره، اسیر دست نابخشودنی جبر تاریخ شدند. یقینا او بیشتر از نسل امروزی زخم‌های تازۀ ایل و طایفه‌اش را لمس کرده است و کمر بسته با تمام توان خود از هر وسیله‌ای در معرفی و دفاع از مردم مظلوم کشور، گذشته‌ها و داشته‌های آنان را با پژوهش در قالب نوشته‌ها و کتابهای ارزشمند معرفی نموده است.

استاد سرور دانش رئیس بنیاد اندیشه، مجموعه دست نوشته‌های استاد حسین نایل را بعد از فوت ایشان به دست آورده بود. برای جلوگیری از تلف‌شدن این مجموعه‌ها استاد دانش همواره دغدغة چاپش را در سر داشت. لذا در زمستان ۱۳۹۴ به هدایت استاد دانش، در بنیاد اندیشه، مجموعه دست‌نوشته‌های استاد حسین نایل نمونه‌خوانی شدند.

خوشبختانه در تابستان  ۱۳۹۵سه اثر حسین نایل از سوی انتشارات بنیاد اندیشه به چاپ رسیدند که دو عنوانش مثل «ساختارهای طبیعی هزارهجات» و «سرزمین و رجال هزاره» باز نشر بودند و این کتابها قبلا از سوی مرکز فرهنگی نویسندگان در قم به چاپ رسیده بودند؛ اما «جستارها» سومین مجموعه آثار نایل که مجموعه مقالات ایشان را دربرمی‌گیرد، از سوی انتشارات بنیاد اندیشه چاپ شده است و به دست علاقه‌مندان و پژوهشگران قرار گرفته است. لازم به یادآوری است که سه عنوان کتابی که قبلا چاپ شده‌اند، مجموعه مقالات نگاشته شده توسط خود حسین نایل‌اند؛ اما مجموعه آثاری که اکنون حضور علاقه‌مندان قرار می‌گیرند، مجموعه پژوهش‌هایی‌اند که در طی سالیانی از منابع مختلف گردآوری شده‌اند.

دانلود فایل:

جستارها 29.08 MB PDF نمایش آنلاین

نظرتان را بنویسید:

comment