پنجشنبه، ۱۳ دلو ۱۴۰۱

کتابخانه

مسئولان بنیاد اندیشه، تلاش می‌کنند که این کتابخانه با ده‌ها هزار اثر چون کتاب، پایان‌نامه، مقاله، اسناد تاریخی و غیره یکی از مراجع و منابع علمی معتبر، در سطح کتابخانه‌های الکترونیک ملی و بین‌المللی باشد. این آثار با رویکرد افغانستان‌شناسی، موضوعات تاریخی، سیاسی، فقهی‌ـ حقوقی، قرآن و حدیث و... به هدف کمک به تولید و توسعه علم، بالندگی فرهنگ و معنویت انسانی انتشار می‌یابند. بنابراین از مطالعه و نیز دریافت آثار علمی شما فرهیختگان و همه مراجعه کنندگان محترم برای نشر در وب‌سایت، استقبال می‌گردد.

جستجو در کتابخانه: