پنجشنبه، ۱۳ دلو ۱۴۰۱

شخصیت‌های افغانستان

۲۲ ثور ۱۴۰۱

زندگی نامه علمی، فرهنگی و سیاسی آیة الله شیخ عیسی محقق خراسانی

آیت‌الله شیخ محمدعیسی قاسمی محقق خراسانی عالم فاضل، استاد برجسته، خطیب توانا، مبلغ ارجمند در میان ایل خاوری خراسان ایران متولد شد، با عزیمت به حوزه علمیه نجف اشرف و فراگیری علوم دینی از اساتید نامدار و برجسته حوزه نجف، تبدیل به استاد توانا گردید. در عرصه تألیف با خلق آثار علمی در دانش‌های مختلف علوم دینی به عنوان یکی از مؤلفان شناخته مطرح گردید. این کار در زمان خود از اهمیت به سزا داشت. در فن خطابه و سخنوری سرآمد همگان شد. توانمندی او در عرصه تبلیغ وخطابه موجب گردید که در نجف شهرت بسزا یابد. در بسیاری از مراسم‌های بزرگ از محقق خراسانی به عنوان خطیب دعوت به عمل آمد. او در دفاتر بسیاری از مراجع تقلید آن زمان به ایران سخن و خطابه پرداخت و مورد اهتمام بزرگان بود. در کوتاه‌ترین زمان در حوزه علمیه نجف به عنوان یکی از فضلای نامدار و خطبای مشهور خاوری و افغانستانی شناخته شد.