پنجشنبه، ۱۳ دلو ۱۴۰۱

کتابخانه

مسئولان بنیاد اندیشه، تلاش می‌کنند که این کتابخانه با ده‌ها هزار اثر چون کتاب، پایان‌نامه، مقاله، اسناد تاریخی و غیره یکی از مراجع و منابع علمی معتبر، در سطح کتابخانه‌های الکترونیک ملی و بین‌المللی باشد. این آثار با رویکرد افغانستان‌شناسی، موضوعات تاریخی، سیاسی، فقهی‌ـ حقوقی، قرآن و حدیث و... به هدف کمک به تولید و توسعه علم، بالندگی فرهنگ و معنویت انسانی انتشار می‌یابند. بنابراین از مطالعه و نیز دریافت آثار علمی شما فرهیختگان و همه مراجعه کنندگان محترم برای نشر در وب‌سایت، استقبال می‌گردد.

جستجو در کتابخانه:

تازه‌های نشر

چاپ‌های پیشین

نشریات افغانستان

صدها عنوان نشریات چون حبل الله، پیام مستضعفین، هفته‌نامه وحدت، میثاق وحدت، پیام مهاجر، طلوع وحدت، خبرنامه، امروز ما، بولتن خبری، هاجر، گلبانگ، صفحه نو، همبستگی، روزنامه پیک و... در این قسمت به نشر سپرده می‌شوند. تلاش می شود نشریات افغانستان که از سوی برخی نهادهای فرهنگی و یا سیاسی چاپ شده‌اند، در موضوعات مختلف دسته‌بندی و در اختیار عموم، خصوصاٌ پژوهشگران محترم قرارگیرند.